logo
 • NDCC LAB
  02-3547147-9
 • Latest News

   • DECEMBER 15, 2017
   ศูนย์ News3

   ศูนย์ News3

   การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล…

   Read more
   • FEBRUARY 27, 2016
   ศูนย์ News2

   ศูนย์ News2

   การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล…

   Read more
   • DECEMBER 22, 2016

   ข่าวกิจกรรม5

   ไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้ใครต้องรับ “กรรม” จากการ กระทำของเขา…เพราะไม่ใช่กรรมของเรา…เท่ากับเราไม่ต้องต่อเวรต่อกรรมกันต่อไป

   Read more
   • FEBRUARY 12, 2017
   ข่าวกิจกรรม1

   ข่าวกิจกรรม1

   การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล…

   Read more