032

 

 022

 

 

 

 

 DSC 0554

 

 

บุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อ” จำนวน 999 ดอก 

 

และวันที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามได้นำดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้แก่กองการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิรินทิพย์ ทองเอียด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมองดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

 

 

 

 

 

21755

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 21799

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เข้าแสดงความขอบคุณ ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลด้วยดีมาโดยตลอด  ในโอกาสสิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

reDSC 0143 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อการดำเนินงานพัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 reIMG 7021re ม.มหิดล จับมือ มาตรวิทยา กระทรวงวิทย์ พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ เสริมสร้างบุคลากรหนุนอุตสาหกรรมไทย
 DSC 0041re

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ฯได้เดินทางไปทำบุญถวายสังฆทาน

เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

 DSC 1177 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้จัดงานวันสงกรานต์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 
DSC 1013resize วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารจากศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬานำทีมบุคลากร  เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
DSC 0435 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมพิธีทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
 

 

เช้าวันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09น.

 

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

 

 DSC 0349

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 IMG 5924

มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

body { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* IE */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Chrome, Safari */ filter: grayscale(1); /* Firefox */ }