• ข่าวกิจกรรม

  ข่าวกิจกรรม

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ

  Read more
 • ศูนย์ News3

  ศูนย์ News3

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ Nulla ullamcorper tincidunt dui at laoreet. Duis scelerisque dignissim lorem, in sagittis quam luctus convallis. Fusce porttitor dui ultricies placerat adipiscing, quam tortor ultricies sapien gravida molestie dolor nisl quis leo. Vestibulum arcu leo, ornare in rutrum elite ultrices.  

  Read more
 • ข่าวกิจกรรม1

  ข่าวกิจกรรม1

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ

  Read more
 • ข่าวกิจกรรม 2

  ข่าวกิจกรรม 2

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ

  Read more
 • Ndcc News1

  Ndcc News1

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ  

  Read more
 • ข่าวกิจกรรม5

  Read more
 • ข่าวกิจกรรม 3

  ข่าวกิจกรรม 3

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ

  Read more
 • ศูนย์ News2

  ศูนย์ News2

  การจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเตรียมการรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปีพ.ศ. 2541 และตั้งเป็นศูนย์ถาวรเพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาไทยและภูมิภาค โดยมีเหตุผลว่า กีฬาถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป และปัจจุบันได้มีการพัฒนากีฬาในแง่ต่างๆ โดยส่วนหนึ่งได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาช่วยในการพัฒนาการเล่นและการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งขณะเดียวกันนักกีฬาและผู้สนับสนุนต่างก็พยายามใช้ยาหรือวิธีการต่างๆ มาช่วยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันระดับนานาชาติ

  Read more