• สถาบันฯเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562

  สถาบันฯเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2562

  วันที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงาน พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เป็นผู้นำวางพวงมาลา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ อันเป็นรากฐานในการเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย“

  Read more
 • สถาบันฯเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์”

  สถาบันฯเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์”

  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สถาบันฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ และตรวจสารในการกีฬา และ ผศเชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯเข้าร่วมขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย “มหิดลเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการแข่งขันกรีฑา แข่งวิ่งจูงกันรัน การประกวดขบวนพาเหรด

  Read more
 • งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ฯ ประจำปี 2561

  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ฯ ประจำปี 2561

  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมงานทำบุญ และได้มีการเชิญชวนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเสริมสิริมงคล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read more
 • WADA Visit

  WADA Visit

  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA วันที่ 19 ถึง 20 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก World Anti Doping Agency (WADA) ในโอกาสเข้าเยี่ยม และตรวจมาตรฐานการวิเคราะห์ ของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล    

  Read more
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.09 น. ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1  เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข บรรเทาทุกข์แก่ปวงชนชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อด้วยพระเมตตาและมหากรุณาธิคุณ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมใจกันร่วมพิธี

  Read more
 • ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

  Read more
 • NATA Surveillance Visit

  เมื่อวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2561 ทางศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO 17025 จาก National Association of Testing Authorities, Australia(NATA)

  Read more
 • กิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2561

  กิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2561

  11 เมษายน 2561 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จัดประเพณีรดน้ำดำหัว และมีการละเล่นพื้นบ้าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read more
 • งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)

  งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)

  งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา นำโดย นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เวลา 13.00 น. เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่พิธีการบริเวณสนามข้างอาคารเคมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมเต้นแอโรบิค เป็นเวลาประมาณ 3 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 6 เกมส์

  Read more