• สถาบันฯเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์”

  สถาบันฯเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์”

  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สถาบันฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ และตรวจสารในการกีฬา และ ผศเชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯเข้าร่วมขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย “มหิดลเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการแข่งขันกรีฑา แข่งวิ่งจูงกันรัน การประกวดขบวนพาเหรด

  Read more
 • งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ฯ ประจำปี 2561

  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ฯ ประจำปี 2561

  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมงานทำบุญ และได้มีการเชิญชวนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเสริมสิริมงคล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read more
 • WADA Visit

  WADA Visit

  สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก WADA วันที่ 19 ถึง 20 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก World Anti Doping Agency (WADA) ในโอกาสเข้าเยี่ยม และตรวจมาตรฐานการวิเคราะห์ ของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล    

  Read more
 • ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหิดล-วันแม่ประจำปี 2561

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหิดล-วันแม่” ณ ห้องประชุม ศ. นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. โดยกิจกรรมภายในห้องประชุมมีจัดการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติ วีดิทัศน์ประวัติผู้ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่น” ประเภทต่างๆ และการแสดงขับร้องเพลงกล่อมลูกโดยผู้ชนะเลิศการประกวด รวมถึงพิธีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในรายการต่างๆ ได้แก่ ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค “แม่สู้ชีวิต 4 ภาค” “แม่ 100 ปี” “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ซึ่งบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา นางนิตกาญจน์ พูลศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ในปีนี้ นอกจากนั้นยังมีการบริการตรวจสุขภาพจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ตรวจน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษาภาวะโภชนาการ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจมวลกระดูก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและแนะนำการออกกำลังกาย

  Read more
 • พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.09 น. ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 1  เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเพื่อพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข บรรเทาทุกข์แก่ปวงชนชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อด้วยพระเมตตาและมหากรุณาธิคุณ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมใจกันร่วมพิธี

  Read more
 • ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 67 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

  Read more
 • NATA Surveillance Visit

  เมื่อวันที่ 26 และ 27 มิถุนายน 2561 ทางศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Surveillance) ตามมาตรฐาน ISO 17025 จาก National Association of Testing Authorities, Australia(NATA)

  Read more
 • กิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2561

  กิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2561

  11 เมษายน 2561 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จัดประเพณีรดน้ำดำหัว และมีการละเล่นพื้นบ้าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read more
 • งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)

  งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)

  งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา นำโดย นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เวลา 13.00 น. เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่พิธีการบริเวณสนามข้างอาคารเคมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมเต้นแอโรบิค เป็นเวลาประมาณ 3 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 6 เกมส์

  Read more