กิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2561

11 เมษายน 2561 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จัดประเพณีรดน้ำดำหัว และมีการละเล่นพื้นบ้าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a reply