งานพญาไท Fun Fair Games ครั้งที่ 9 (งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท)

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา นำโดย นางสาวบูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน นำมาซึ่งประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เวลา 13.00 น. เมื่อขบวนพาเหรดเคลื่อนเข้าสู่พิธีการบริเวณสนามข้างอาคารเคมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมเต้นแอโรบิค เป็นเวลาประมาณ 3 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 6 เกมส์ ประกอบด้วย เกมส์ปืนลมวัดความแม่น เกมส์ปาโป่งพาเพลิน เกมส์ถังหรรษา เกมส์ส่งต่อความห่วงใย เกมส์ฮูล่าฮูบสัมพันธ์ เกมส์ตีห่วงเข้าเส้น และในการแข่งขันครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รางวัลเหรียญเงินในเกมส์ฮูล่าฮูบสัมพันธ์ และได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทกองเชียร์อีกครั้ง ด้วยพลังความสามัคคีของชาวคณะวิทย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ตลอดการแข่งขัน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าร่วมงานทุกคนรำวงร่วมกัน สร้างความสนุกสนานเฮฮาเต็มพื้นที่บริเวณสนาม โดยพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไทครั้งนี้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ส่งต่อธงให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อไป

Leave a reply