งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ฯ ประจำปี 2561

งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปณาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา คณะผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมงานทำบุญ และได้มีการเชิญชวนร่วมกันใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเสริมสิริมงคล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a reply