สถาบันฯเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์”

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬาเข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาบุคลากร “มหิดลเกมส์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สถาบันฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ และตรวจสารในการกีฬา และ ผศเชิญโชค ศรขวัญ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯเข้าร่วมขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย “มหิดลเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการแข่งขันกรีฑา แข่งวิ่งจูงกันรัน การประกวดขบวนพาเหรด

Leave a reply