ข่าวประกาศรับสมัครงาน


drawingpin2 blue

ใบสมัคร

 drawingpin2 blue

ประกาศขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่  5 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

drawingpin2 blue ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
drawingpin2 blue ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
drawingpin2 blue  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายวิเคราะห์ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 drawingpin2 blue ประกาศแก้ไขอัตราเงินเดือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
body { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* IE */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Chrome, Safari */ filter: grayscale(1); /* Firefox */ }