แผนที่ตั้ง

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

Map NDCC

 printer icon

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์  0-23547147-9
โทรสาร        0-23547150

 

National Doping Control Centre, Mahidol University

272 Rama VI Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400,

THAILAND

Tel: +66 2354 7147-9  Fax: +66 2354 7150

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว็บไซต์ : www.dc.mahidol.ac.th


Facebookhttps://www.facebook.com/ndcc.doping

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น