มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

โดยศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

                      

 

IMG 5924 IMG 5926
IMG 5933 IMG 5939