เช้าวันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09น. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
ตามประกาศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศถึงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 กิจกรรมภายในงาน รศ.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม โดยรศ.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ซึ่งมีบุคลากรศูนย์ฯร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

DSC 0344 DSC 0358
DSC 0365 DSC 0371