วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมพิธีทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 

DSC 0388 DSC 0395
DSC 0410 DSC 0435