เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจกรรมวันวิสาขบูขาของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

ได้จัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัด ญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 

 DSC 0030re DSC 0041re   DSC 0017re
 DSC 0018re  DSC 0021re  DSC 0025re