บุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อ” จำนวน 500 ดอก

และวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามได้นำดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้แก่กองการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

โดยมีนางศิรินทิพย์ ทองเอียด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม

เป็นผู้รับมองดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

 

DSC 0461 DSC 0446
DSC 0454 DSC 0472
body { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); /* IE */ -webkit-filter: grayscale(1); /* Chrome, Safari */ filter: grayscale(1); /* Firefox */ }