บุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจถวายพ่อ” จำนวน 999 ดอก

และวันที่ 22 กันยายน 2560 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามได้นำดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้แก่กองการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

โดยมีนางศิรินทิพย์ ทองเอียด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม

เป็นผู้รับมองดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีต่อไป

 

DSC 0534 DSC 0544
DSC 0554 DSC 0556