วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ร่วมพิธีทำบุญและรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

 

reDSC 0751 reDSC 0755
reDSC 0771 reDSC 0802