คณะผู้บริหารศูนย์ตรวจสอบต้องห้ามในนักกีฬาได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 จาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 

81796 81798